Projecten

Zuiderkerk, Aalsmeer

Bouwhistorische verkenning als onderdeel van een onderzoek naar mogelijkheden voor de herbestemming van een kerkgebouw in Aalsmeer

Zelfstandige uitvoering van het verkennende onderzoek van het uit 1952 daterende Zuiderkerk naar ontwerp van ir. J.F. Berghoef.

Het kerkgebouw blijkt een zeer gaaf exemplaar en bezit diverse verwijzingen naar middeleeuwse kerkgebouwen. Het kerkgebouw blijkt samen met de ernaast gelegen predikantswoning één van de pijlers in de stedenbouwkundige opzet van de uitbreidingswijk. Het is echter ook één van de vele objecten die de architect in Aalsmeer heeft gerealiseerd.