Projecten

Café “den Eikenboom” Loenen (Vel.)

Bouwhistorische verkenning van een café annex boerderij op basis van archiefbronnen die behoort bij een voordracht van een gemeentelijk monument.

Zelfstandige uitvoering van het verkennende onderzoek en de waardering van het complex op basis waarvan de aanvraag is gedaan.

De monumentale waarden van het complex zijn zeer hoog vanwege de ligging aan een oude handelsroute tussen het Duitse achterland en de voormalige Zuiderzee, de ligging aan de rand van een markegebied waar werd recht gesproken en vonnissen uitgevoerd en de zichtbare ontwikkeling van boerderij met herberg tot hotel. Daarnaast vormt dit complex met de kerk en het nabij gelegen Huis ter Horst de laatste nog historische gebouwen in Loenen.