Projecten

Droogloods, Erlecom

Bouwhistorische verkenning met waardenstelling van een droogloods als onderdeel van een onderzoek naar de herbestemming van het terrein van een voormalige steenfabriek.

Zelfstandige uitvoering van het onderzoek op basis van de aanwezige gegevens en mondelinge informatie en het opstellen van een rapportage met waardenstelling. Het object kon niet worden bezocht.

De nog aanwezige droogloods blijkt een van de laatste nog herkenbare elementen te zijn op het terrein van een steenfabriek met de naam “Bouwkamp II” te Erlecom. In een omgeving waar veel steenfabrieken waren gehuisvest is het één van de weinige overgebleven voorbeelden van een overkapping voor het drogen van gevormde bakstenen met hoge monumentale waarden.