Projecten

Boerderij “Vlietwoning”, Naaldwijk

Bouwhistorische verkenning als onderdeel van een herbestemmingsonderzoek van boerderij “Vlietwoning” die is aangewezen als Rijksmonument.

Zelfstandige uitvoering van het onderzoek en de opstelling van de rapportage met waardenstelling. Doordat de boerderij gedeeltelijk is uitgebrand zijn er veel bouwsporen zichtbaar.

De boerderij blijkt één van de zeven oorspronkelijke boerderijen te zijn in de Vlietpolder dat ten oosten van Naaldwijk ligt en waarvan de ontwikkeling goed te volgen is. Door de oprukkende woningbouw en de glastuinbouw is de boerderij haar functie kwijt geraakt.