Projecten

Baanbreker, Lutten

Bouwhistorische verkenning met waardenstelling als onderdeel van een onderzoek naar de herbestemming van een opslaggebouw

Zelfstandige uitvoering van het verkennende onderzoek van een fabrieksgebouw dat nu functioneert als opslaggebouw. Het onderzoek concentreert zich in en om de met baksteen opgebouwde gebouwonderdelen.

De fabrieksgebouwen blijken het restant te zijn van een groter gebouwencomplex, waarin de aardappelmeelfabriek “de Baanbreker” was gehuisvest. De fabrieksgebouwen aan de Dedemsvaart -een nu grotendeels gedempte hoofdvaart – bezitten hoog monumentale waarden  vanwege de aanwezige draagconstructie die een kopie blijkt te zijn van het gebinttype dat voorkomt in een Groningse of Friese boerderij. Dit feit blijkt een uitvloeisel van de Gronings invloed die zichtbaar is in de wijze van ontginning van het uitgestrekte veengebied tussen de provincies Drenthe en Overijssel. Een ander uitvloeisel is de boerderijvorm die verwantschap vertoont met de Groninger boerderijvorm.