Diensten

Diensten

Onderzoek

Een uitgebreid onderzoek met oog voor detail is de basis voor elke opdracht. Om het vaak delicate project optimaal voor te bereiden worden zoveel mogelijk gegevens verzameld. Niet alleen worden de gebouwen en terreinen onderzocht maar worden ook (foto)archieven uitgeplozen, mensen geïnterviewd en het internet afgespeurd. En dat in nauwe samenwerking met specialisten en overheden.

Historische verkenning

Een historische verkennend onderzoek geeft u de basis om de vervolgstap te bepalen. De conclusies van het uitgevoerde onderzoek vindt u terug in een rapport op maat met waardenstellingen op de verschillende onderdelen. Groot of klein, ieder onderzoek wordt het met hetzelfde enthousiasme en toewijding uitgevoerd. En geeft u een gedegen basis voor de vervolgstappen.

Technisch Advies

Een grondig onderzoek van het gebouw en/of terrein, met een scherp oog voor detail, zorgt voor een goede analyse van eventuele gebreken. Of het nu gaat om een restauratie of verbouwing; ieder aspect wordt vast gelegd in een toegankelijk rapport. Dit uitgebreide onderzoeksrapport omvat naast een opsomming van de gebreken, de analyse en een advies over de wijze van herstel. Aangevuld met een gedetailleerde werkomschrijving  en een kostenbegroting, waar nodig uitgesplitst in jaren, bent u verzekerd van een veilige basis.

Diensten

Werkwijze

Adviesbureau Ormel werkt volgens een vaste structuur. Dit geeft niet alleen houvast aan het project, maar is ook voor u als klant helder. Op deze manier weet u wat u kunt verwachten.

  1. Overleg
    Bij de start worden naast de wensen in overleg met u de grootte van een project bepaald. Dit contact keren tijdens het gehele proces terug.
  2. Analyse en Interpretatie
    De verzamelde gegevens worden geanalyseerd en geïnterpreteerd op basis van een vergelijking met gegevens, opgedane kennis, eerdere ervaringen en vakliteratuur. De interpretatie van de onderzoeksgegevens worden vervolgens in een heldere rapportage verwerkt.
  3. Advies
    In het rapport wordt een advies uitgebracht over hoe om te gaan met het object van onderzoek, gebaseerd op de cultuurhistorische waardenstellingen en/of technische mogelijkheden.
  4. De verzorging van de totale begeleiding en het volledige projectmanagement tijdens de uitvoering door Willem Ormel.

Neem direct contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Uitgebreide ervaring

Na de voltooiing van zijn beroepsopleiding is Willem Ormel alweer ruim twee decennia actief in cultuurhistorisch- en bouwhistorisch advies. Na jaren gewerkt te hebben bij diverse architecten- en monumentenadviesbureaus is hij in 2011 gestart met zijn eigen adviesbureau. Zijn uitgebreide ervaring in het onderzoek, het uitwerken van onderhouds- en restauratieplannen, bouwtekeningen en bouwbestekken van historische gebouwen en historisch erfgoed benut hij nu meer dan ooit. Op de verschillende, solide, contacten die hij heeft opgebouwd met zijn voormalige werkgevers en samenwerkingspartners kan hij nog steeds blijven bouwen.

Referenties

Indien u graag informatie wilt over beschikbare referenties, dan kunt u altijd contact opnemen met Willem Ormel voor een doorverwijzing naar de betreffende contactpersoon.

Opleiding

Na de voltooiing van de beroepsopleiding heeft Willem Ormel zich met aanvullende opleidingen, cursussen en certificaten verder ontwikkeld. Met de post HBO opleiding Bouwhistorie en Restauratie heeft hij zich verder verdiept in deze materie. Andere behaalde certificaten zijn:

– VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers)basis;

– NEN 2767, conditiemeting van gebouwen;

– Registratie “erkend bouwhistoricus BNB” (Nederlandse Bond van Bouwhistorici).